Werkwijze (individuele coaching)

 

Kennismakingsgesprek

Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek (meestal telefonisch) bespreken we of kindercoaching geschikt is voor jouw kind en of er een ‘klik’ is. Als we na het kennismakingsgesprek besluiten om door te gaan, volgt een startgesprek. Een kennismakingsgesprek is overigens niet verplicht.

 

Startgesprek

Het startgesprek is bedoeld om de hulpvraag helder te krijgen Ik leg uit wat ik als kindercoach kan betekenen en ouders kunnen hun verwachtingen uitspreken naar mij toe. Het startgesprek is met ouders. Het kind is hier meestal niet bij aanwezig.

 

Coachingsessies

Ieder kind en iedere ouder  is uniek en dus ook geen enkel coachingstraject is hetzelfde!

Tijdens de coachingsessies werk ik met je kind. Het is fijn als er een ouder bij de sessie aanwezig kan zijn. We gaan op zoek naar de kracht die al in je kind zit. Hoe? Dat kan ik van te voren niet helemaal aangeven, want tijdens de coaching voel ik wat jouw kind nodig heeft. We kunnen in de praktijk spelletjes doen, kunnen naar buiten gaan, knutselen, tekenen, praten, en ga zo maar door! Iedere coaching sluit aan bij elk individueel kind.

Ik streef ernaar zo min mogelijk coachsessies te gebruiken. Meestal zijn 3 tot 6 begeleidingsmomenten voldoende. Het doel van coaching is het herkennen van je eigen kracht, talenten en mogelijkheden en je leert hoe je deze in kunt zetten. Het is heel oplossingsgericht.

Bij de leercoaching is het niet helemaal van tevoren in te schatten hoe lang het zal duren. Ook hier zal ik proberen zo min mogelijk sessie te gebruiken, echter hangt dit ook af van hoe snel je kind het oppikt en hoeveel er thuis nog geoefend kan worden. Na een aantal sessies kan ik wel een indicatie geven.

 

Evaluatie

Na ongeveer 3 sessies volgt een evaluatiegesprek. Dit kan een tussentijds gesprek zijn indien verdere begeleiding gewenst is of een eindgesprek wanneer de vooraf vastgestelde doelen zijn behaald. Tijdens het eindgesprek bespreken we het groeiproces van je kind en evalueren we het gehele traject. Indien gewenst ontvang je als ouder een schriftelijk verslag.

 

Hierboven staat een richtlijn van werkwijze, maar staat niet helemaal vast. Ook de werkwijze kan ik aanpassen, zodat het bij ons allemaal prettig voelt.

 

Scholen kunnen uiteraard vrijblijvend contact opnemen om de hulpvraag en verdere verwerking te bespreken.